TMA


Ilustrace hlavního tématu Tma 497. čísla časopisu Nový Prostor.

Časopis Nový Prostor vydává nestátní, nezisková organizace stejného jména, poskytuje pomoc lidem bez sociálního zabezpečení, prodejem časopisu a částí zisku si mohou vylepšit svoji finanční situaci.