ČESKÁ MYSLIVOST


Ilustrovaná kniha pro děti od 10 let o současné české myslivosti. Kniha představuje českou myslivost, její tradici v Čechách a na Moravě a její jedinečnost v celém světě. Představuje také vhled do druhů české zvěře či myslivecké mluvy. Kniha vznikla jako diplomová práce na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni 2018.

Vyjde v září 2019